Fakültemizde 18 Kasım 2019 tarihinde İlk Yardım Eğitimi gerçekleştirildi

Üniversitemizin İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından Fakültemizde İlk Yardım Eğitimi gerçekleştirildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı’ndan, Dr Nejdiye Mazıcan “Meslek Hastalıkları”,  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü Anestezi Bilim Dalı’ndan, Dr.Öğr. Üyesi Hülya Yılmaz Ak “Temel Yaşam Desteği” başlıklı sunumları yaptılar. Sunumlardan sonra tüm katılımcıların simülatörler ile uygulama yapması sağlandı.