Fakültemizde Yeni Göreve Başlayan Araştırma Görevlilerine yönelik 10. Oryantasyon Programı

Prof.Dr. Ergül Aslan (Dekan yrd.) tarafından Dekanlık katında 22/10/2019 tarihinde saat 10.00-12.00 arasında 10. oryantasyon programı gerçekleştirildi. Toplantıya Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Fatma Aslan Demirtaş ve Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri Serkan Güngör ve Öznur Güvendi Oruç katıldı.
Tanışma, Üniversite ve Fakülteyi tanıtan sunumun ardından, Fakültenin fiziki donanımı, akademik ve idari yapısı, Fakültenin iş akışı, iletişim kanalları hakkında bilgi verildi. Fakültenin web sayfası ve akademisyenlerin kullandığı web tabanlı sistemler anlatıldı. Katılan araştırma görevlilerinin görüş, dilek ve temennileri alındı.
Galeri