Öğrenci

​Akademik Takvim İçin TIKLAYINIZFakülte Öğretim Planı İçin TIKLAYINIZ


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitim Bilgi Sistemi 

http://ebs.istanbulc.edu.tr/home/program?id=1262

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programı İçin TIKLAYINIZ

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programı İçin TIKLAYINIZ

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programı İçin TIKLAYINIZ

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programı İçin TIKLAYINIZ

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programı İçin TIKLAYINIZ

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programı İçin TIKLAYINIZ


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Tarihleri için TIKLAYINIZ

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bitirme Sınav Tarihleri için TIKLAYINIZ

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Tarihleri için TIKLAYINIZ

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Tarihleri için TIKLAYINIZ


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Tarihleri için TIKLAYINIZ

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Tarihleri için TIKLAYINIZ

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Tarihleri için TIKLAYINIZ


2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Tarihleri İçin TIKLAYINIZ

2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bitirme Sınav Tarihleri için TIKLAYINIZ

2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Tarihleri için TIKLAYINIZ

2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Tarihleri için TIKLAYINIZ​

2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Tarihleri İçin TIKLAYINIZ

2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Tarihleri için TIKLAYINIZ

2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Mazeret Sınav Tarihleri için  TIKLAYINIZ

2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Tarihleri için TIKLAYINIZErasmus+ Değişim Programı Birim Koordinatörü
Doç.Dr. Duygu GÖZEN
İletişim:
Tel: 0212 440 00 00/ 27082
e-mail: dgozen@istanbul.edu.tr

http://erasmus.istanbulc.edu.tr/tr/_İlgili döküman ve bilgilere aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Erasmus Değişim Programı İçin TIKLAYINIZ

İkili Anlaşmalar İçin TIKLAYINIZ

Giden Öğrenciler İçin TIKLAYINIZ

Giden Öğretim Üyeleri İçin TIKLAYINIZ

Gelen Öğrenciler İçin TIKLAYINIZ

Gelen Öğretim Üyeleri İçin TIKLAYINIZ


Farabi Değişim Programı, ulusal düzeyde düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programı Koordinatörü: Prof. Dr. F. Yasemin KUTLU

İletişim:
Tel: 0212 440 00 00 / 27008

e-mail: kutluy@istanbul.edu.tr​Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. ​Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler.

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü: Doç. Dr. Selda SEÇGİNLİ


İletişim:​

Tel: 0212 440 00 00 / 27016

e-mail: secginli@istanbul.edu.tr

http://mevlana.istanbulc.edu.tr/tr/_

Klinik Uygulama Dersi Yönergesi İçin TIKLAYINIZ

Öğrenci Yönetmelikleri ve Yönergeler İçin TIKLAYINIZ

Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi İçin TIKLAYINIZAnket İçin TIKLAYINIZ

Fakülte Gezi Talep Formu İçin TIKLAYINIZ

Klinik Uygulama Dersi Değerlendirme Formu İçin TIKLAYINIZ

Staj yapan öğrencilerin doldurması gereken Formlar İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayınız

SGK ilişik Beyannamesi

Staj Formu


(1961) bu yana Hemşirelik Esasları Dersi müfredatı doğrultusunda, döneminin en son bilimsel ve teknolojik gelişmelerini kapsayacak biçimde ulusal ve uluslar arası seçkin kurum/ kuruluşlar tarafından destek sağlanarak sürekli yenilenmiştir. Bu bağlamda, kuruluş aşamasında, Administration of International Development- AID tarafından desteklenen Hemşirelik Esasları Laboratuvarına en büyük katkı ve destek Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı tarafından yapılmıştır (2008). Vakıf tarafından bugünkü çağdaş yapı ve donanımına ulaştırılan laboratuvarda uygulamalar, 2008 yılından bu yana simülasyon özelliğine sahip bakım mankenleri ve sistem maketleri üzerinde yapılmaktadır.

Laboratuvarda, öğrenci çalışmaları deneyimli akademik kadro (1 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent, 7 araştırma görevlisi: 2’si doktora mezunu, 4’ü doktora programı tez aşamasında ve 1’i doktora programı ders aşamasında) rehberliğinde yürütülmektedir.

FİZİKSEL DONANIM

Laboratuvar 180 öğrenci kapasiteli olup 203 m2’lik bir alana sahiptir.

HASTA ÜNİTESİ​


MALZEME DOLAPLARIMALZEME HAZIRLIK ÜNİTESİ


TEKNOLOJİK DONANIM


Eğitim teknolojisindeki en son yenilikler doğrultusunda alınan ürünler (barkovizyon, barkovizyon perdesi, kamera ve plazma TV… vb.) ile öğrenciler laboratuvar dersi esnasında yapılan uygulamaları, kamera aracılığı ile yansıtılan barkovizyon perdesi ve plazma TV’den izleyebilmektedirler. Uygulamalar kamera aracılığı ile yansıtılırken, aynı anda kayıt da yapılmaktadır. Bu donanım sayesinde laboratuvar dersinde bulunmayan ya da uygulamalarını pekiştirmek isteyen öğrenciler, ders dışında bu kayıtlara ulaşabilmekte ve laboratuvarımızda bulunan bilgisayarlar aracılığı ile uygulamaları tekrar tekrar izleyebilmektedirler.

İNSAN BAKIM SİMÜLATÖRÜ

İnsan anatomik yapısına uygun, vinil malzemeden yapılan, bel, diz ve ayak bileği eklemleri ile ergonomik yapıdaki İnsan Bakım Simülatörü öğrenciye; hijyenik bakım uygulamaları, oral ve parenteral ilaç uygulamaları (göze/ kulağa/ rektuma/ vaginaya, intradermal, subkutan, intramüsküler ve intravenöz ilaç uygulama ve enfüzyon vb.), eklem açıklığı hareketleri ve tüm beden sistemlerine özgü hemşirelik uygulamaları (solunum sistemi uygulamaları, aspirasyon, nazogastrik ve orogastrik entübasyon, lavman, üriner kataterizasyon, göz ve kulak irrigasyonu, ostomi bakımı, yara tanılaması ve pansuman vb.) gibi temel sağlıklı/ hasta bireyin bakımına özgü girişimleri gerçeğe uygun bir biçimde uygulama fırsatı sağlamaktadır. İnsan Bakım Simülatörü’nde ayrıca Yaşam Belirtileri Simülatörü de bulunmaktadır. Yaşam Belirtileri Simülatörü’ nde uzaktan kumanda düzeneği ile maket ana ünitesi arasında iletişim sağlanarak kan basıncı ölçme, radyal ve karotid nabız alma, normal/ normal olmayan kalp, akciğer, bağırsak sesleri ve kusma, bağırma, inleme gibi vokal seslerin oskülte edilmesi ve mikrofon yardımı ile seslerin aynı anda dışarıdan da duyulması sağlanmaktadır. İnsan Bakım Simülatörü’ nde bilgisayar üzerinde senaryo oluşturma programı ile önceden ya da yeni oluşturulan senaryolarla vaka yönetimini uygulama özelliği de bulunmaktadır.

ENJEKSİYON KOLU SİMÜLATÖRÜ

Dokunulduğunda gerçek insan derisine dokunmuş olma hissi veren malzemeden yapılan ve insan damar anatomik yapısına uygun venlere (sefalik, bazilik, median bazilik, median sefalik, metakarpal vb.) yapay kan/ sıvı ile doldurularak görsellik sağlanan maket; intravenöz enjeksiyon ve intravenöz enfüzyon uygulama eğitimine uygun özelliktedir. Ayrıca bu maketlerde intradermal, subkutan ve intramusküler enjeksiyon uygulamaları da yapılmaktadır.

İNTRAMUSKÜLER KALÇA ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ


Vinil malzemeden yapılan maketin sol tarafı kalça görünümünde olup, sağ tarafı saydam yapısı ile kemik, sinir ve damar anatomisini göstermektedir. Kalça maketine, enjeksiyon sıvısı enjekte edilebilmekte, ayrıca makette doğru enjeksiyon uygulamasında yeşil, yanlış uygulama da ise kırmızı ışıkla ve sesle uyarı veren sistem bulunmaktadır.


ÜRİNER SİSTEM KESİTİ

Üriner sistem kesitinde; cinsiyetin anatomik yapısına uygun iç ve dış üro-genital sistem yapıları görülmektedir.

KADIN


ERKEK


KATATERİZASYON SİMÜLATÖRÜ


KADIN KATATERİZASYON SİMÜLATÖRÜ

Kadın dış genital organı, su depolayabilen mesane ve tek yönlü valf ile mesaneye bağlanan üretra yapılarından oluşan simülatöre kataterizasyon işlemi uygulanmakta, öğrenciye idrarın mesaneden boşaltımını görme ve mesane irrigasyonu uygulama imkanı vermektedir.

  ERKEK KATATERİZASYON SİMÜLATÖRÜ

Yumuşak vinil malzemeden yapılan, erkek dış genital organı, su depolayabilen mesane ve tek yönlü valf ile mesaneye bağlanan üretra yapılarından oluşan simülatöre, kataterizasyon uygulaması ile öğrenciye idrarın mesaneden boşaltımını görme ve mesane irrigasyonu uygulama imkanı vermektedir.

LAVMAN UYGULAMA SİMÜLATÖRÜ

Yumuşak/ esnek anatomik kalça yapısında olan, 1 litrelik geniş bağırsak haznesi ve sıvının aktarılması için drenaj seti bulunan simülatöre katater/ rektal tüp yerleştirme ve lavman uygulaması yapılabilmektedir.EĞİTSEL DONANIM

Öğrencinin kuramsal bilgisini laboratuvar ortamında uygulamaya aktarabilmesinde; Hemşirelik Esasları öğretim elemanlarının geliştirdiği yazılı eğitim materyali olarak Uygulama Rehberi Kitabı, Hemşirelik Esasları Kitapları ve Kontrol Listeleri rehber olmaktadır.


Fakültemiz Beceri Eğitimi Laboratuarı Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı desteğiyle 14 Ekim 2011 tarihinde Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Yunus Söylet tarafından açılmıştır.

Beceri Laboratuarı Resimleri


Laboratuvar Açılış Resimleri