Fakültemiz

 
                      

Sevgili Öğrenciler,

Hemşirelik eğitiminin öncü kuruluşlarından olan Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 1961 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Ülkemizin ilk Hemşirelik Fakültesi olarak köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip olan Fakültemiz, çağdaş hemşirelik eğitiminin ideal koşullarla sunulduğu bir bilim merkezidir. 


Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi geleneksel özelliklerini korurken, aynı zamanda modern bakış açısı ile yenilikleri izlemekte, eğitim ve öğretim faaliyetlerini bu anlayış doğrultusunda sürdürmektedir. Teorik ve uygulamalı eğitimin yanı sıra, donanımlı mesleki beceri eğitimi laboratuvarları ile ülkesine ve mesleğine karşı sorumluluk bilinci taşıyan, hemşirelik bilim ve sanatını birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamada en üst düzeyde kullanabilen, etik değerlere ve liderlik özelliklerine sahip mezunlar yetiştirmek Fakültemizin temel hedefidir.


Hemşirelik bilim alanlarında uzmanlaşmış deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilimsel etkinlikte aktif görev alan, liderlik yapan, başarılı ve donanımlı akademik kadroya sahip olması, Fakültemizin en güçlü yönlerinden biridir. 

Fakültemiz ülkemizin her yerinde lisans ve lisansüstü düzeyde hemşirelik eğitimi denilince ilk akla gelen ve tercih edilen kurumların başındadır. Dokuz hemşirelik anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Lisansüstü öğrencilerimiz ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemize gelen öğretim elemanları eğitimlerinin sonunda edindikleri kurum kültürü, bilgi ve deneyimlerle donanmış olarak mezun olmakta, böylece ülkemizdeki hemşirelik eğitimi kadrosunun güçlenmesi sağlanmaktadır. 

Fakültemiz bilimsel araştırmaları, kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel faaliyetleri, ürettiği makaleleri, bu makalelere yapılan atıfları, yürüttüğü projeleri, kaynak ders kitapları ve bilimsel yayın organı olan Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi ile bilimsel çalışmalar alanında da öne çıkmaktadır.

Mezunlarımızın kamu ve özel sağlık kuruluşlarının hemşire istihdamında öncelikli olarak tercih edilmesi Fakültemizin gurur kaynağıdır. 

  
Fakültemizi tercih eden siz değerli öğrencilerimizi kutluyor, saygı ile selamlıyorum.

 

                                                                                                                                                                        Prof.Dr. Sevim BUZLU 

                                                                                                                                                Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı ​Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 13 Kasım 1961 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuz müdürlüğüne, kurucu üyeleri arasında yer alan, uzun yıllar yönetim ve öğretim üyeliği görevini sürdüren hocamız Prof. Dr. Perihan VELİOĞLU atanmıştır. Başlangıçta Şişli Çocuk Hastanesi içinde bulunan okulumuz, Haziran 1964 yılında Abide-i Hürriyet caddesinde inşa edilen kendi binasına taşınmıştır. Ekim 1965’de yeni binasında faaliyete geçmiş, 1965 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

1968 yılında okulun müfredat ders programı, daha önceki deneyimler doğrultusunda ele alınarak geliştirilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından onaylanmıştır.

1974 yılında özellikle öğrenciler tarafından büyük ilgi ve istekle, okulun üniversiteye bağlanması konusu ortaya atılmış ve Yüksekokul 28 Ocak 1975 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine bağlanmıştır.

Yüksekokulumuzun akademik kadrolarının oluşması için, 1977 yılında eğitim kadrosunda yer alan öğretim elemanları, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Bilimleri doktora Yönetmeliği doğrultusunda Doktora programlarına alınarak, doktora eğitimlerini tamamlamışlardır.

1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yüksek Öğretim Kanunu ile Hemşirelikte Yüksek öğretime yeni bir boyut getirilerek, Hemşirelik Yüksekokulları doğrudan Rektörlüğe bağlanmış ve yeni düzenleme ile Lisans üstü öğretim programlarında görülen farklılıklar ortadan kaldırılmıştır.

Üniversitelerde, lisans üstü eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama amacı ile bir Yüksek Öğretim Kurumu olarak, Enstitüler Kurulmuş ve Hemşirelik Yüksek Okullarının bulunduğu Üniversitelerde hemşirelik alanı, Hemşirelik Anabilim Dalı olarak Sağlık bilimleri Enstitüsü organları arasında yer almıştır. Bu kuruluşlar, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını yürütmekle görevlendirilmişlerdir. Yüksekokulumuz 1982 yılında yüksek lisans, 1987 yılında doktora eğitimine başlamış ve 1992 yılından bu yana 9 anabilim dalı olarak lisans ve lisans üstü eğitimini sürdürmektedir.

Yüksekokulumuz öğretim üyeleri 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin lise mezunu hemşirelere yönelik yürüttüğü eğitim programlarının hazırlanmasında ve sunumunda aktif olarak yer almıştır.

Kuruluşundan bu yana çok sayıda ulusal ve uluslar arası bilimsel faaliyetlerde bulunan okulumuz, yurt dışındaki hemşirelik yüksekokulu ve fakültesi ile işbirliği içinde olup, öğrenci değişim programlarını yürütmektedir.

“İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Hemşirelik Yüksekokulunun kapatılarak, adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 30/3/2011 tarihli ve 6091 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır” (Resmi gazete, 27918, 28.04.2011)

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı iken 09.05.2018 tarihinde kabul edilen 7141 sayılı Kanun kapsamında Fakülte yeni kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesine geçmiştir (Resmi Gazete, 30425, 18.05.2018)

MİSYONUMUZ

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin misyonu;

Ulusal ve uluslararası alanda, değişen toplum dinamikleri ışığında, sağlığın korunması,geliştirilmesi ve sürdürülmesinde, birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle karşılayabilen, etik değerlere ve liderlik özelliklerine sahip lisans ve lisansüstü düzeyde hemşire yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin vizyonu;

Hemşirelik bilimine katkı sağlayan, kanıta dayalı uygulamalarla toplumun sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayan,eğitici, araştırıcı ve geleceğe yön veren nitelikli mezunları ile uluslararası alanda kabul gören bir kurum olmaktır. 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

– Atatürk İlkelerini ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve yüceltmek

– Katılımcı bireyler olmak

– İnsana ve çevreye saygılı olmak

– Etik değerlere uymak

– Güvenilir olmak

– Sürekli gelişim ve değişime açık olmak


Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi olarak Kalite Politikamız;


Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine odaklı,
Sağlık ve sağlığı etkileyen tüm sosyal bileşenleri değerlendirebilen,
Toplumsal sorumluluğunun bilincinde,
Bilimsel bilgi ve teknoloji üreten ve geliştiren,
Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan,
Ulusal ve uluslararası düzeyde etik değerlere ve liderlik özelliklere sahip bireyler yetiştiren,
Her alanda sürekli gelişimi önceleyen bir hemşirelik eğitim sistemi geliştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır.


Birim Yöneticisi 

Prof. Dr. Sevim BUZLU (Dekan)

Birim Kalite Temsilcisi 

Prof. Dr. Ergül ASLAN (Dekan Yrd.)

Prof. Dr.Aytolan Yıldırım

Prof. Dr.Hülya KAYA

Dr. Öğr. Üyesi. Betül SÖNMEZ

Tülin MERCAN  (Fakülte Sekreteri)    

Nilüfer ALICI     (Öğrenci İşleri Şefi)    

Birim Kalite Dokümantasyon Ekibi

Dr. Öğr. Üyesi. Betül Sönmez

Araş.Gör. Zehra KAYA

Araş.Gör. Özlem KAÇKİN

Olga İNCESU (Hemşire)

Kalite Sistem Yöneticisi

Prof.Dr.Aytolan YILDIRIM

Görev Devri Formu İçin TIKLAYINIZ

Müracaat Öneri Formu İçin TIKLAYINIZ

Fakülte Kamu Standartları Tablosu İçin TIKLAYINIZ

Kamu Etik Davranış İlkeleri İçin TIKLAYINIZ

Organizasyon Şeması İçin TIKLAYINIZ

İÜC Kurumsal Kimlik Kılavuzu için TIKLAYINIZ


Akademik Personel İzin Formu İçin TIKLAYINIZ

İdari Personel İzin Formu İçin TIKLAYINIZ

Görevlendirme Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Hizmet Damgalı Pasaport Formu İçin TIKLAYINIZ

Hususi Pasaport Formu İçin TIKLAYINIZ

Mesai Dışı Çalışma İzin Formu için  TIKLAYINIZ

Günlük İzin Formu İçin TIKLAYINIZ

Derslik Talep Formu İçin TIKLAYINIZ
Prof.Dr. Sevim BUZLU (İş veren vekili)
Prof.Dr. Hatice KAYA
Prof.Dr. S. Deniz ÖZTEKİN
Prof.Dr. M. Nihal ESİN
Dr.Öğr.Ü. Hilal UYSAL
Dr.Öğr.Ü. Ezgi SEYHAN AK
Dr.Öğr.Ü.Emine AKTAŞ
Tülin MERCAN
Nurettin ÖZYİĞİT