Etkinlikler

2019 yılı Hemşirelik Haftası Etkinlik Programı için TIKLAYINIZ

2018 yılı Hemşirelik Haftası Etkinlik Programı için TIKLAYINIZ


2017 yılı Hemşirelik Haftası Etkinlik Programı İç Kapak ve Dış Kapak 

2017 yılı Hemşirelik Haftası Konser Davetiyesi İçin TIKLAYINIZ


2016 yılı Hemşirelik Haftası Davetiyesi (1) İçin TIKLAYINIZ

2016 yılı  Hemşirelik Haftası Davetiyesi (2) İçin TIKLAYINIZ

2016 yılı Hemşirelik Haftası Konser Davetiyesi İçin TIKLAYINIZ

2016 yılı Hemşirelik Haftası Konser Programı İçin TIKLAYINIZ


2015 yılı Hemşirelik Haftası Davetiyesi İçin TIKLAYINIZ


2014 yılı Hemşirelik Haftası Etkinlik Programı İçin TIKLAYINIZ

2014 yılı Hemşirelik Haftası Konser Davetiyesi İçin TIKLAYINIZ

Konser Programı İçin TIKLAYINIZ


ICN 2014 Teması Sunumları;
Hemşireler: Değişim İçin Bir Güç, Sağlık İçin Bir Kaynak (Doç. Dr. Ülkü Baykal)
Sağlık Sistemi ve Politikaları (Esra Yurtsev)
Hemşirelerde Çalışma Ortamı (Uzm. Hem. Handan Alan)
Sağlık İnsan Gücü Planlaması (Havva Gökdere Çinar)
Hemşire İnsan Gücünün Yetiştirilmesi (Doç. Dr. Ülkü Baykal)
Değişimde Kilit Nokta Hemşireler (Arş. Gör. Ayşe Çiçek Korkmaz)

2013 yılı Hemşirelik Haftası Etkinlik Programı İçin TIKLAYINIZ

2013 yılı Hemşirelik Haftası Konser Programı İçin TIKLAYINIZ

2012 Yılı Hemşirelik Haftası Etkinlik Programı İçin TIKLAYINIZ

İngilizce Program İçin TIKLAYINIZ

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Mezuniyet Etkinlikleri Davetiyesi için TIKLAYINIZ

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Mezuniyet Etkinlikleri Davetiyesi için TIKLAYINIZ

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Mezuniyet Etkinlikleri Davetiyesi için TIKLAYINIZ

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Mezuniyet Etkinlikleri Davetiyesi için TIKLAYINIZ

2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Mezuniyet Etkinlikleri Davetiyesi için TIKLAYINIZ

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Mezuniyet Etkinlikleri Davetiyesi için TIKLAYINIZ

2011-2012 Eğitim Öğretim yılı Mezuniyet Etkinlikleri Davetiyesi için TIKLAYINIZ

2008-2009 Eğitim Öğretim yılı Mezuniyet Etkinlikleri Davetiyesi için TIKLAYINIZ

2007-2008 Eğitim Öğretim yılı Mezuniyet Etkinlikleri Davetiyesi için TIKLAYINIZ


Florence Nigtingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı ile birlikte düzenlenen İstanbul Üniversitesi Florence Nigtingale Hemşirelik Fakültesinin 55. Yıldönümü kutlama toplantısının programı aşağıdadır.

Program İçin TIKLAYINIZ


Ülkemizde üniversite düzeyinde hemşirelik eğitiminin başlatılmasının temellerini atan ve bu amaçla Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı'nı kuran Fahrunnisa Seden'i anma etkinliği 14 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirildi. 

Program için TIKLAYINIZ
FLORENCE NİGHTİNHALE BİLİM GÜNLERİ

Bilim Günleri- I  Sağlıkta Bilişim ve Hemşirelik Uygulamalarında Kullanımı

Florence Nightingale Bilim Günleri kapsamında İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Sağlıkta Bilişim ve Hemşirelik Uygulamalarında Kullanımı” konulu program 14 Şubat 2012 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Perihan Velioğlu Amfisinde yapıldı. Bilimsel toplantı, sağlık bakım hizmetlerini içeren bilgilerin yönetimi, karar verme süreçleri, kontrolü ve analizi için geliştirilen bilişim sistemlerinin kanıta dayalı kullanımına ilişkin bilgileri ve deneyimleri içeriyordu. Florence Nightingale Bilim Günleri’ne sağlık ve hemşirelik bilişiminde uzman Dr. Karen Monsen, Evde Bakım Merkezi Yöneticisi Hemşiresi Jos de Blok, Evde Bakım Derneği Başkanı Mehmet Onarcan, Halk Sağlığı Hemşireliği öğretim üyesi Prof. Dr. Semra Erdoğan ve Dr. Selda Seçginli konuşmacı olarak katıldı. Konuşmalarda, “Sağlıkta Bilişim, Hemşirelik Uygulamalarında Bilişimin Kullanımı, Dünyada ve Türkiye’de Omaha Sistemi’nin Kullanımı; OHEBİS (Omaha Hemşirelik Bilgi Sistemi): Türkiye Örneği; Hollanda’da Evde Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri” ile ilgili konular ele alındı. Program, İstanbul’dan ve Türkiye’nin birçok ilinden başvuran akademisyen ve klinisyen hemşireler, hekimler, evde bakım derneği ve evde bakım merkezleri çalışanları olmak üzere 210 kişinin katılımıyla gerçekleşti.    

Afiş, Kayıt ve Program için TIKLAYINIZ

Bilim Günleri- II

Florence Nightingale Bilim Günleri-II Kadın Kalp Sağlığı Sempozyumu

Kadınlarda kalp ve damar hastalıklarına ait farkındalığın artırılabilmesi, yeni bilgilerin

paylaşımı amacıyla Florence Nightingale Bilim Günleri kapsamında oluşturulan “Kadın Kalp

Sağlığı” konulu bilimsel toplantı 29 Kasım 2012 tarihinde İç Hastalıkları Hemşireliği

Anabilim Dalı tarafından ve Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri

Vakfı desteği ile İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Perihan Velioğlu Amfisinde

gerçekleştirildi. Bilimsel toplantımıza İstanbul, Zonguldak, Amasya, Sakarya, Bursa, Kocaeli,

Tekirdağ, Ankara, Edirne ve Diyarbakır illerinden toplam 149 kişi (İstanbul dışından 21 kişi,

İstanbul’dan 128 kişi) katıldı.

Afiş İçin TIKLAYINIZ

Program Davetiyesi İçin TIKLAYINIZ


Bilim Günleri- III  Kadın Sağlığını Etkileyen İnfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu

KADIN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN İNFEKSİYON HASTALIKLARI SEMPOZYUMU 17 NİSAN 2015 GÜNÜ FAKÜLTEMİZ PERİHAN VELİOĞLU AMFİSİNDE YAPILACAKTIR.

Afiş İçin TIKLAYINIZ

Program İçin TIKLAYINIZ

Bilim Günleri- IV  Kardiyak Rehabilitasyon Sempozyumu

15 Haziran 2015
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından ve Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı desteği ile;
15 Haziran 2015 tarihinde İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Perihan Velioğlu Amfisinde Florence Nightingale Bilim Günleri-IV, Kardiyak Rehabilitasyon Sempozyumu gerçekleştirilecektir.

Davetiye İçin TIKLAYINIZ

Kayıt Formu İçin TIKLAYINIZ

Florence Nightingale Bilim Günleri-IV kapsamında İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen “Kardiyak Rehabilitasyon Sempozyumu” yoğun bir katılım ile 15 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Sempozyum sunumlarını fakültemiz web sitemizde paylaşarak sempozyuma katılamayan meslektaşlarımıza da ulaşmayı amaçladık.

Saygılarımla

Prof.Dr.Nuray ENÇ

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı


KR Sunum 1 

KR Sunum 2 

KR Sunum 3 

KR Sunum 4 

KR Sunum 5 

KR Sunum 6 

KR Sunum 7

KR Sunum 8 

KR Sunum 9

KR Sunum 10

KR Sunum 11

KR Sunum 12


Bilim Günleri- V 

İÇ HASTALIKLARINDA HASTANE İNFEKSİYONU KONTROLÜ SEMPOZYUMU


08 OCAK 2016

Florence Nightingale Bilim Günleri-V kapsamında planlanan “İç Hastalıklarında
Hastane İnfeksiyonu Kontrolü Sempozyumu” 08 Ocak 2016 tarihinde İstanbul
Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı tarafından ve Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve
Hastahaneleri Vakfı desteği ve işbirliği ile İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi Perihan Velioğlu Amfisinde gerçekleştirilecektir.

Program İçin TIKLAYINIZ

Kayıt Formu İçin TIKLAYINIZ

Florence Nightingale Bilim Günleri-V kapsamında İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen “İç Hastalıklarında Hastane İnfeksiyonu Kontrolü Sempozyumu” yoğun bir katılım ile 08 Ocak 2016 tarihinde fakültemizde gerçekleştirildi. Sempozyum sunumlarını fakültemiz web sitemizde paylaşarak sempozyuma katılamayan meslektaşlarımıza da ulaşmayı amaçladık. Yeni bilimsel toplantılarda görüşmek dileğiyle.

Saygılarımla

Prof.Dr.Nuray ENÇ

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı